Privacy policy

Privacy statement

Inleiding

Dit zijn de privacy voorwaarden van Joyce Woon & Kadoshop, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01134975.
 
De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking door Joyce Woon & Kadoshop door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze websites www.joycewoonkadoshop.nl.
 
Joyce Woon & Kadoshop respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor Joyce Woon & Kadoshop het uitgangspunt bij al haar activiteiten.
 
Joyce Woon & Kadoshop zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.
 
Omvang / doel verwerking persoonsgegevens
 
Joyce Woon & Kadoshop zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het correct kunnen verzenden van bestelde producten, voor de naleving van geldende regelgeving, het voorkomen van fraude en witwassen van geld, het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te kunnen sluiten.
 
Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens
 
Joyce Woon & Kadoshop heeft de volgende reden(en) voor het verwerken van de gegevens omdat: 
☐        De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
☐        De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.
Persoonsgegevens
 
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u in ons bezit hebben of gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacyvoorwaarden: 
☐ Naam
☐ Adres
☐ Postcode/woonplaats
☐ Emailadres
☐  Telefoonnummer
 
Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

Joyce Woon & Kadoshop zal uw persoonsgegevens nooit beschikbaar stellen aan derden. 
 
De bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Joyce Woon & Kadoshop zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Joyce Woon & Kadoshop bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode van 1 jaar. 
 
Rechten
 
U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht Joyce Woon & Kadoshop te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving.
 
U heeft het recht om beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt schriftelijk contact opnemen met Joyce Woon & Kadoshop info@joycewoonkadoshop.nl of per brief naar Joyce Woon & Kadoshop, Buorren 100, 8493 LJ Terherne.
 
Verder heeft u het recht kosteloos bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze financiële producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan het onderdeel van Joyce Woon & Kadoshop waarmee u zaken doet of gebruikt maken van het adres dat u vindt in onze mailing aan u. Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw verzoek dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Cookies voor managementinformatie
 
Op haar website verzamelt Joyce Woon & Kadoshop informatie met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een website automatisch op uw computer worden geplaatst. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina's en om deze website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten.
 
Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden. 
 
Wijziging van de Privacy voorwaarden
 
Joyce Woon & Kadoshop kan deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.
 
Contact
 
Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Joyce Woon & Kadoshop via info@joycewoonkadoshop.nl